Important events!

1080 Wien, Lederergasse 33

Closing days and festivals 2023/2024

26. Oktober 2023

Kindergarten geschlossen -> Feiertag

27. Oktober 2023

Kindergarten geschlossen -> Fenstertag

  01.   November 2023

Kindergarten geschlossen -> Feiertag

13. November 2023

Laternenfest

08. Dezember 2023

Kindergarten geschlossen -> Feiertag

22. Dezember 2023

Weihnachtsfeier

25. Dezember 2023 bis 05. Jänner 2024

Kindergarten geschlossen       

 Weihnachtsferien

13.fFebruar 2024

Faschingsfeier

22. März 2024

Osterfest

01. April 2024

Kindergarten geschlossen -> Feiertag

01.
 Mai 2024

Kindergarten geschlossen -> Feiertag

09. Mai 2024

Kindergarten geschlossen -> Feiertag

10. Mai 2024

Kindergarten geschlossen -> Fenstertag

20. Mai 2024

Kindergarten geschlossen -> Feiertag

30. Mai 2024

Kindergarten geschlossen -> Feiertag

31. Mai 2024

Kindergarten geschlossen -> Fenstertag

26. Juni 2024

Sommerfest

15. August 2024

Kindergarten geschlossen->Feiertag

16. August 2024

Kindergarten geschlossen-> Fenstertag

26. August bis 30. Augus 2024

Kindergarten geschlossen
Vorbereitungswoche

Childrens-paradise.at